Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Usług

Regulamin korzystania z usług w gabinecie usługowym:


(1) Wstęp – postanowienia ogólne:
– Klienci gabinetu Anastazja Balon Beauty Academy (ABBA) są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem korzystania z usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty gabinetu Anastazja Balon Beauty Academy oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
– Regulamin określa warunki korzystania z usług świadczonych przez osoby wykonujące usługi na rzecz Anastazja Balon Beauty Academy, ul. PCK 9/1, 40-057 Katowice NIP: 9542710613.
– Gabinet ABBA wykonuje usługi kosmetyczne i estetyczne stacjonarnie w gabinecie – ul. PCK 9/1, 40-057 Katowice.
– Gabinet ABBA obsługuje wyłącznie klientów pełnoletnich. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek klienta będzie podlegał wątpliwościom obsługa zastrzega sobie prawo do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoby niepełnoletnie muszą przyjść razem z opiekunem prawnym który w obecności obsługi podpisze oświadczenie o zgodzie na wykonanie zabiegu na osobie niepełnoletniej.

 

(2) Definicje:
– Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania ujęte w niniejszym regulaminie.
– Osoba niepełnoletnia - klient który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług gabinetu za zgodą opiekuna prawnego.
– Gabinet - lokal w którym ą świadczone usługi przez usługodawce.
– Zadatek - forma zabezpieczenia rezerwacji w wysokości 30% stanowiąca potwierdzenie dokonanej rezerwacji terminu usługi. Zadatek jest bezzwrotną formą potwierdzenia rezerwacji.
– Rezerwacja - wstępne ustalenie terminu usługi wymagające potwierdzenia za pomocą zadatku w ciągu 48h od dokonania wstępnej rezerwacji.
– Usługodawca - Anastazja Balon prowadząca działalność gospodarczą Anastazja Balon Beauty Academy, NIP:9542710613, ul. PCK 9/1, 40-057 Katowice.
– Usługa - usługa/zabieg świadczony przez usługodawca na rzecz klienta.

 

(3) Warunki korzystania z usług:
– Kontakt z gabinetem odbywa się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 881 034 167 lub przez wiadomość na profilu Fb Anastazja Balon Beauty Academy.
– Gabinet ABBA świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 21:00, oraz w soboty w godzinach 9:00-17:00 wg zmiennego harmonogramu. Wszystkie wizyty muszą być potwierdzone wcześniejsza rezerwacją wybranego terminu.
– Gabinet ABBA nie świadczy usług w niedziele, dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy. W wyjątkowych sytuacjach usługi realizowane w takich dniach są płatne plus 50% dodatkowo do regularnej ceny danej usługi oraz rezerwacja takiego terminu zostaje każdorazowo poprzedzona wpłatą zadatku rezerwacyjnego.
– Promocje i rabaty nie łączą się.
– Za usługi świadczone przez Anastazja Balon Beauty Academy płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub blikiem.

 

(4) Zasady rezerwacji wizyt i potwierdzenie rezerwacji:
– Rezerwacja usług następuje w godzinach pracy poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 881 034 167 lub osobiście w gabinecie lub przez wiadomość na profilu Fb Anastazja Balon Beauty Academy.
– Zastrzega się możliwość rezerwacji usługi jedynie w godzinach pracy gabinetu.
– Podczas rezerwacji usług klient zobowiązana jest do podania prawdziwych danych osobowych oraz podania aktualnego numeru telefonu.
– Osoby korzystające z usług gabinetu ABBA mogą zostać zobowiązane do:
a) Wpłaty zadatku na konto bankowe w wysokości 30% ceny zamówionej usługi w ciągu 48h od momentu rezerwacji wybranego terminu (na podstawie danych do przelewu uzyskanych podczas rezerwacji usługi).
b) Potwierdzenia wizyty nie później niż 24 godzin przed umówionym spotkaniem (dopuszcza się potwierdzenie wizyty przez wiadomość SMS lub kontakt telefoniczny).
c) W sytuacji braku wpłaty zadatku lub braku potwierdzenia wizyty będzie jednoznaczne z anulowaniem rezerwacji usługi i powoduje automatyczne umówienie w tym terminie klienta z listy rezerwowej.
d) Rezerwacje wizyt bez zadatku mogą zostać bezpłatnie przesunięte lub odwołane przed upływem 48h od daty i godziny rezerwacji. Po upływie 48h klient jest zobowiązany do pokrycia 30% ceny zarezerwowanej usługi przed możliwością rezerwacji kolejnego, nowego terminy wizyty.
e) W przypadki wizyt przedpłaconym zadatkiem dopuszcza się jednorazową zmianę terminu pod warunkiem zachowania 48h przed dokonaną rezerwacją.
f) Przesunięcie lub odwołanie wizyty na więcej niż 48h skutkuje pobraniem i zatrzymaniem zadatku 30% przez usługodawcę. W przypadku braku wpłaconego wcześniej zadatku, klient jest zobowiązany do wpłaty tej opłaty za odwołaną rezerwację zanim będzie mógł umówić kolejny, nowy termin usługi.
g) Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny usługi wykonanej na umówionym spotkaniu, natomiast, w przypadku rezygnacji z usługi po dokonaniu wpłaty zadatku, zgodnie z przepisami prawa zadatek nie podlega zwrotowi.

 

(5) Ochrona danych osobowych:
– Udostępnienie danych osobowych przez klienta Anastazja Balon Beauty Academy jest dobrowolne i równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
– Gabinet korzysta z danych osobowych jedynie w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania Usługi. Anastazja Balon Beauty Academy nie przekazuje, ani nie udostępnia tych danych innym podmiotom.
– Szczegółowe informacje odnośnie administratora danych osobowych, przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 13 Ust. 1 i Ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 są dostępne do wglądu na życzenie klienta.

 

(6) Reklamacje:
– Niespełnione oczekiwania w przypadku efektu wizualnego/estetycznego zabiegu powinny zostać zgłoszone obsłudze niezwłocznie podczas lub zaraz po wykonaniu Usługi – zostaną niezwłocznie naniesione poprawki i zmiany efektu. Dokonanie płatności za Usługę jest równoznaczne z akceptacją efektu wizualnego/estetycznego Usługi.
– Klient ma prawo do złożenia reklamacji wykonanej Usługi w terminie 5 dni od jej wykonania. W przypadku usług o widocznym wizualnym/estetycznym efekcie (stylizacja rzęs, stylizacja brwi) do złożenia reklamacji jest niezbędne osobiste okazanie zgłaszanej wady usługi w terminie do 5 dni od jej wykonania.
– Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie (paragon, potwierdzenie dokonania płatności kartą, inny dokument potwierdzający płatność za usługę).

 

(7) Postanowienia końcowe:
– Zakup usług w Anastazja Balon Beauty Academy jest równoznaczny z oświadczeniem przez klienta, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oraz że zapoznał się z regulaminem, ofertą i cennikiem, oraz że akceptuje jego warunki.
– Klient z objawami chorobowymi typu zakaźnego: infekcje/przeziębienie/ grypa/ zapalenie górnych dróg oddechowych i inne – zobowiązane są do przełożenia wizyty. Klient który nie powiadomi obsługi lub zatai ten fakt może nie być obsłużony i zostanie ustalony nowy najbliższy termin po ustąpieniu dolegliwości.
– Osoby trzecie będące biernymi uczestnikami usług są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania usług, w szczególności dzieci klientów powinny być pod opieką innej osoby dorosłej. Za wszelkie zniszczenia własności gabinetu ABBA odpowiada opiekun prawny. Zastrzega się prawo do odmowy wykonania usługi jeśli dziecko lub inne osoby będą utrudniać pracę obsługi.
– Na terenie gabinetu ABBA obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
– Osoby lekceważące personel gabinetu ABBA, jego starania i prośby o dostosowanie się do obowiązującego regulaminu, nie będą mogły korzystać z usług gabinetu.
– Oferta i cennik nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie.
– Gabinet ABBA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

pixel